• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
 • Trần Văn Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tưởng Ban đại diện
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Cẩm Nhung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0389808669
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban đại diện
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: