• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Hoạt động của BĐD CMHS năm học 2021 - 2022

TRƯỜNG TH ĐIỀN MỸ

BAN ĐAI DIỆN CMHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KH-BĐDCMHS

Điền Mỹ, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của BĐD CMHS  năm học 2021 - 2022

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

- Tổng số học sinh toàn trường: 472 em (trong đó có 4 HS khuyết tật học hòa nhập) /18 lớp; bình quân: 26 em/lớp.

- Số CBGVNV trong nhà trường: 31;  BĐDCMHS các lớp: 18

* Thuận lợi:

- Nhà trường luôn được đón nhận sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, ngành GD-ĐT, các ban ngành, đoàn thể. Hầu hết các bậc CMHS của nhà trường luôn quan tâm chăm lo đến việc học tập của con em mình và phong trào giáo dục của nhà trường, có tinh thần trách nhiệm cao đối với mọi hoạt động của nhà trường.

- BĐD CMHS của nhà trường và các lớp hoạt động đều tay, có hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ theo điều lệ của Ban đại diện CMHS góp phần tạo lên thành tích chung của nhà trường trong những năm học vừa qua.

- BGH và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường nhiệt tình, trách nhiệm cao và tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu.

* Khó khăn

- Dịch bệnh kéo dài, việc dạy học thiếu sự ổn định. Dịch bệnh cũng gây nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến điều kiện học tập của con em.

- Vẫn còn một số bậc CMHS chưa thực sự quan tâm đến con em mình, còn giao phó trách nhiệm cho nhà trường và các thầy cô giáo, chưa thực sự quan tâm đến phong trào giáo dục của nhà trường.

- Một số ông, bà trong Ban đại diện CMHS nhà trường, và Ban đại diện CMHS các lớp do bận công việc nên thời gian quan tâm thường xuyên đến phong trào giáo dục của nhà trường còn hạn chế.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của nhà trường, Ban đại diện CMHS xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động  năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Phối hợp với BGH nhà trường, các thầy cô giáo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục tới toàn thể các bậc CMHS trong lớp, trong trường nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các bậc CMHS về mục tiêu giáo dục tiểu học, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với phong trào giáo dục của nhà trường và thường xuyên quan tâm, chăm lo, dạy bảo con em mình trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu.

2. Kết phối hợp với BGH nhà trường, các thầy cô giáo tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch năm học; Thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh, quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp giúp HS  tiếp thu chậm, HS có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

3. Kiện toàn công tác tổ chức Ban đại diện CMHS nhà trường, Ban đại diện CMHS các lớp, đảm bảo tổ chứccác hoạt động của Ban đại diện CMHS nhà trường và Ban đại CMHS  các lớp theo điều lệ.

B. Nhiệm vụ cụ thể

1.Công tác tổ chức

- Kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban đại diện CMHS.

+ Mỗi lớp cử ra Ban đại diện CMHS gồm 3 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban 01 phó trưởng ban, ban viên

+ Ban đại diện CMHS nhà trường được bầu trong Hội nghị Ban đại diện CMHS các lớp vào đầu năm học.

Ban đại diện CMHS của lớp và trường họp 3 lần/năm để thống nhất các chủ trương, biện pháp quản lý giáo dục học sinh, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, chất lượng dạy và học.

2. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến chủ trương, nội quy, quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường, Ban đại diện CMHS tới toàn thể CMHS nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ,giáo dục học sinh.

- Biện pháp: Tuyên truyền trong cuộc họp CMHS đầu năm; trên hệ thống bảng tin, thông báo bằng văn bản đến toàn thể CMHS các nội dung sau:

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

+ Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS .

+ Chủ trương công tác xã hội hóa giáo dục.

+ Các khoản phục vụ HS và quỹ Ban đại diện CMHS.

+ Quyết toán quỹ Ban đại diện CMHS và các khoản thu chi từ nguồn xã hội hóa giáo dục cuối học kỳ I, cuối năm học.

3. Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

3.1 Phối hợp giáo dục đạo đức học sinh

- Thường xuyên liên hệ,trao đổi với GVCN để nắm bắt tình hình học tập, ý thức, nề nếp học tập của conở lớp, ở trường.

- Quan tâm nhắc nhở con em về ý thức chấp hành nội quy nhà trường: Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập, đi học đúng giờ, mặc đồng phục đúng quy định, đội viên phải đeo khăn quàng, thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy... phối hợp và hỗ trợ nhà trường thực hiện quy định về chống ùn tắc giao thông ở cổng trường.

- Phối hợp với GVCN, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, rèn thói quen, hành vi tốt, giáo dục kỹ năng sống cho các con ở mọi lúc, mọi nơi.

3.2  Thực hiện đúng các quy định thu chi quỹ ban đại diện CMHS

- Các lớp phải xây dựng kế hoạch thu chi, quy chế chi tiêu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, đảm bảo nguyên tắc đồng thuận, công khai dân chủ đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ Ban đại diện CMHS Ban hành. Trích từ quỹ Ban đại diện CMHS các lớp chuyển về quỹ Ban đại diện CMHS nhà trường ..

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp về tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; không đặt ra các khoản thu trái quy định, mức thu quá cao, đồng loạt dẫn đến bức xúc của CMHS trong lớp, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

3.3. Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài

Vận động các bậc CMHS trong toàn trường, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục, cụ thể như: thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ giao lưu  các cấp, học sinh xuất sắc trong năm học, cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu thi đua các cấp, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

3.4. Công tác giám sát

Giám sát việc thu chi quỹ ban đại diện CMHS của lớp, của trường, nguồn thu xã hội hoá, chế độ miễn giảm các khoản thu đảm bảo minh bạch, rõ ràng, công khai dân chủ. Căn cứ vào Điều lệ Ban ĐDCMHS, Ban ĐDCMHS thống nhất với BGH nhà trường triển khai kế hoạch dự kiến các khoản thu trong năm học 2021- 2022 tới toàn thể các bậc CMHS toàn trường.

- Quỹ Ban đại diện CMHS trường: dự tính: 20 triệu đồng/năm. Dự tính chi hoạt động của BĐDCMHS; hỗ trợ, tổ chức khen thưởng các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cho HS....;chi thăm viếng, tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn

- Bảo hiểm Y tế 100% (trừ những HS có thẻ bảo hiểm Y tế ưu tiên).

3.6. Công tác xã hội hóa

 Huy động mọi nguồn lực, phối hợp với các tổ chức xã hội làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Vận động CMHS tự nguyện ủng hộ kinh phí, công sức  cùng hỗ trợ trang trí, thiết bị lớp học phục vụ con em. Giám sát việc tiếp nhận ủng hộ CSVC của CMHS các lớp.

3.7. Công tác phối hợp

Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Ban đại diện CMHS của nhà trường, Ban đại diện CMHS các lớp tiếp thu ý kiến đóng góp của các bậc CMHS, trao đổi với GVCN hoặc BGH nhà trường các vấn đề liên quan đến giáo dụcđạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh, tinh thần trách nhiệm, đạo đức Nhà giáo của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của nhà trường, các khoản thu để nhà trường kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; tránh gửi đơn thư vượt cấp ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và các thầy cô giáo.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

Tháng 9 - 10/2021

- Họp CMHS đầu năm, kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

- Hội nghị Ban đại diện CMHS các lớp, bầu Ban đại diện CMHS trường, thống nhất chương trình, hoạt động của BĐD CMHS trong năm học.

- Phối hợp tuyên truyền ký cam kết thực hiện luật giao thông, nội quy nhà trường, những điều phụ huynh học sinh cần quan tâm.

- Phối hợp tổ chức khai giảng, vui Tết Trung thu, giao lưu an toàn giao thông, GD kỹ năng sống.

 Tháng 11/2021:

- Họp giao ban Ban ĐDCMHS Trường- BGH; Phối hợp với GVCN trong việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống.

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/11, giao lưu văn nghệ - thời trang tuổi thơ, chúc mừng thầy cô.

Tháng 12/2021:

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 22/12; Hội Khỏe Phù Đổng.

- Phối hợp với giáo viên ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra, đánh giá học kỳ I

- Họp BĐD CMHS nhà trường, đại diện CMHS các lớp, họp toàn thể CMHS cáclớp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II, công khai quyết toán thu chi kinh phí hoạt động của BĐD CMHS, XHH học kỳ I.

Tháng 01 - 0 2/2022:

- Thăm hỏi, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Tháng 3, 4/2022:

- Họp giao ban Ban ĐDCMHS Trường-BGH.

- Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho HS tham gia giao lưu, hoạt động tập thể.

- Phối hợp tuyên truyền và thực hiện phòng chống dịch bệnh cho học sinh,đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.

Tháng 5/2022:

- Hỗ trợ kinh phí tuyên dương khen thưởng học sinh.

- Họp CMHS, quyết toán kinh phí hoạt động của BĐDCMHS  học kì II năm học 2021 - 2022.

- Phối hợp với nhà trường Tổ chức Lễ ra trường cho học sinh khối 5; chuẩn bị kế hoạch hoạt động hè và giáo dục kỹ năng sống cho HS.

Tháng 6, 7, 8/2022:

- Phối hợp tham gia tuyên truyền cho công tác tuyển sinh của trường.

- Phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, tăng cường nhắc nhở con em tự ôn tập văn hóa và tham gia các câu lạc bộ sở thích trong hè, tổ chức dạy bơi cho học sinh.

- Chuẩn bị năm học mới.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS  năm học 2021-2022, đề nghị Ban đại diện CMHS các lớp cùng GVCN xây dựng kế hoạch hoạt động của BĐDCMHS lớp trong năm học 2021 – 2022. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì cần bổ sung, điều chỉnh Ban đại diện CMHS trường sẽ có thông báo kịp thời đến Ban đại diện CMHS các lớp 

Nơi nhận:

Ban ĐD CMHS

Web trường

Lưu HS 

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phan Thị Anh

TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS

TRƯỞNG BAN

 

Phan Thị Cẩm Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

          -

                              

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết