• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
 • Kiều Đình Nguyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0812888388
  • Email:
   kieudinhnguyen.hl@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban thanh tra Nhân dân
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: