• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban nữ công
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lưu Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0378355275
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0988531449
  • Email:
   nguyenhoainam150985@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Chủ tịch công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: