• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Đình Liệu
  • Họ và tên:
  • Email:
   dinhlieuhk79@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Email:
   truonggiangt2@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Sơn Hà
  • Họ và tên:
  • Email:
   sonhagdhk@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Email:
   otxang2014@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Kiều Đình Nguyên
  • Họ và tên:
  • Email:
   kieudinhnguyen.hl@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Email:
   huongtieuhoc80@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lưu Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Email:
   dungluu946@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Kim Ánh
  • Họ và tên:
  • Email:
   huongtieuhoc80@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Email:
   dieplut@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Thu Nghiêm
  • Họ và tên:
  • Email:
   nghiemphan77@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đinh Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Email:
   huonghk11@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: