• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
 • Lê Đăng Giáp
  • Họ và tên:
  • Email:
   ketoan.phuongmi.hk@gmail.com
  • Chức vụ:
   KT
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Hồ Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Email:
   hothithuy.dhv.95@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Email:
   anhthumnhuongvinh@gmail.com
  • Chức vụ:
   VT
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Email:
   nguyenhoainam150985@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Văn Công
  • Họ và tên:
  • Email:
   voconghs1973@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Trọng Sơn
  • Họ và tên:
  • Email:
   lesonvq@gmail.com
  • Chức vụ:
   GV
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: