• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CBQL, GV SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐIỀN MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36./KH-THĐM

Điền Mỹ, ngày 21 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CBQL, GV SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

 NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Công văn số 1406/SGDĐT-GDPT ngày 08/7/2022 của Sở GDĐT về  việc bồi dưỡng GV, CBQL sử dụng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022 - 2023; Số: 454 /PGDĐT, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Phòng GD ĐT về việc bồi dưỡng GV, CBQL sử dụng  sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023.

Trường TH Điền Mỹ xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng CBQL, GV sử dụng SGK lớp 3 năm học 2022-2023 như sau:

I. Bộ sách Cánh Diều 

1. Hình thức bồi dưỡng 

- Môn Tiếng Việt và Toán: trực tiếp, địa điểm Hội trường tầng 1, Khách sạn Sailing Tower (Địa chỉ: Số 02, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh).

- Các môn học và hoạt động giáo dục còn lại bồi dưỡng trực tuyến, sử dụng  phần mềm phòng họp Zoom. (Mỗi trường tiểu học là một điểm cầu).

- Mỗi môn học/hoạt động giáo dục bố trí 01 phòng riêng. 

2. Thời lượng: 01 buổi/SGK môn học (hoạt động giáo dục). Buổi sáng từ 07 h30’  đến 11h30’; buổi chiều từ 14h00’ đến 17h30’. 

3. Đối tượng bồi dưỡng: Theo danh sách đã đăng ký tham gia bồi dưỡng,  (đối với các môn học trực tuyến khuyến khích tất cả GV tham gia). 

4. Thời gian: từ ngày 26/7 đến hết ngày 28/7 (Thời gian cụ thể theo Lịch cụ thể)

- Lưu ý: Những buổi tập huấn trùng môn, nhà trường sẽ bố trí người tham  gia để đảm bảo môn nào cũng có GV tham dự. 

5. Tài liệu bồi dưỡng: Tài liệu điện tử do Công ty VEPIC đăng tải trên Website  www.hoc10.vn trước thời gian bồi dưỡng ít nhất 05 ngày. 

II. Sách Tin học 3  

* Sách Tin học 3 - Trần Trung (Chủ biên), nhà xuất bản Đại học Vinh 1. Hình thức bồi dưỡng: Trực tuyến, sử dụng phần mềm phòng họp Zoom. Mỗi  trường tiểu học là một điểm cầu. 

2. Thời lượng: 01 ngày, buổi sáng từ 07h30’ đến 11h30’; buổi chiều từ 14h00’  đến 17h30’ ngày 29/7/2022.

3. Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ quản lý và giáo viên dạy môn Tin học tiểu  học

4. Tài liệu bồi dưỡng: Tài liệu điện tử phục vụ bồi dưỡng đã được Công ty IIG Việt  Nam, đăng tải trên website https://iigvietnam.com/gioi-thieu-sach-giao-khoa-tin-hoc-3/.

 * Sách Tin học 3 - Hồ Sĩ Đàm (chủ biên), trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí  Minh, bộ sách Cánh Diều 

- Đối tượng: CBQL, tất cả giáo viên dạy môn Tin học cấp tiểu học

- Hình thức: Trực tuyến, sử dụng phần mềm phòng họp Zoom.

- Thời gian: Sáng 26/7/2022. 

*Lưu ý: Đối với môn Tin học, năm học 2022-2023 GV có thể phải dạy liên trường nên giáo viên dạy Tin học phải tham gia tập huấn cả 2 quyển sách mà các trường lựa chọn.

III. Sách Tiếng Anh 3 

* Sách Tiếng Anh 3- Hoàng Văn Vân (chủ biên), nhà xuất bản Giáo dục Việt  Nam, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 

- Đối tượng: CBQL và tất cả giáo viên dạy học môn tiếng Anh tiểu học.

- Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức (Trường sẽ thông báo khi có kế hoạch cụ thể của Sở GD&ĐT/PGD&ĐT). 

* Sách Tiếng Anh 3 – Trần Thị Lan (chủ biên), nhà xuất bản Đại học Sư phạm,  bộ sách Cánh Buồm

- Đối tượng: CBQL và tất cả giáo viên dạy học môn tiếng Anh tiểu học.

- Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức (Trường sẽ thông báo khi có kế hoạch cụ thể của Sở GD&ĐT/PGD&ĐT). 

*Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh, năm học 2022-2023 giáo viên có thể phải dạy liên trường nên tất cả giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học đều phải tham gia tập  huấn cả 2 quyển sách mà các trường đã lựa chọn. 

IV. Đảm bảo điều kiện bồi dưỡng 

1. Thông tin đường link phòng Zoom, thời gian test Zoom: (Theo TKB cụ thể)

2. Mỗi điểm cầu cần thiết bị tối thiểu:  

- Máy tính có kết nối internet. Mỗi điểm cầu  chỉ sử dụng 01 link truy cập duy nhất (để đảm bảo chất lượng đường truyền);

- Chuẩn bị 01 micro hoặc máy tính có chức năng micro để GV và CBQL phát biểu trong quá trình thảo luận.

3. Phân công phụ trách:

- BGH phụ trách chung: Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ về CSVC, thiết bị, tổ chức Bồi dưỡng CBQL, GV sử dụng SGK lớp 3 năm học 2022-2023; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của CB, GV trong trường.

- Sáng 24/7/2022 đ/c Ngô thị Lý và đ/c Phan Thị Nghiêm đến bàn giao phòng học lớp 1C và lớp 1D để nhà trường mượn làm nơi tập huấn. 

- Đồng chí Ngô Thị Phương phụ trách hỗ trợ về Công nghệ thông tin

- Đồng chí Trần Thị Kim Ánh- Tổ trưởng tổ CM 1,2,3 tổ chức, phân công giáo viên tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến

- Giáo viên được cử tham gia bồi dưỡng tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia học tập nghiêm túc, chuẩn bị nội dung thảo luận có chất lượng, chấp hành nghiêm túc việc phân công của Tổ trưởng tổ CM.  

- Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và các chế độ khác cho GV và CBQL tham gia bồi dưỡng do nhà trường chi trả theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch Bồi dưỡng CBQL, GV sử dụng SGK lớp 3 năm học 2022-2023, yêu cầu các bộ phận và tất cả CB, GV thực hiện nghiêm túc./. 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Hữu Thiên

 

 

LỊCH CỤ THỂ

 

Ngày

Buổi

Thời gian

Môn/HĐGD

Hình thức

Địa Điểm

Người tham gia

26/7

Sáng

Từ 7h30’-11h30’

Tiếng Việt

Trực tiếp

TP Hà Tĩnh

Đ/c Ánh, đ/c T. Hương, đ/c Thu Nghiêm, đ/c Nhung, đ/c Huế, đ/c Yến

Từ 7h30’-11h30’

Tin học

Trực tuyến

Phòng học lớp 1C

Đ/c Phương

Chiều

Từ 14h30’-17h30’

Toán

Trực tiếp

TP Hà Tĩnh

Đ/c Ánh, đ/c T. Hương, đ/c Thu Nghiêm, đ/c Nhung, đ/c Huế, đ/c Yến

Từ 14h30’-17h30’

KH công nghệ

Trực tuyến

Phòng học lớp 1C

Đ/c Mến

Từ 14h30’-17h30’

GDTC

Trực tuyến

Phòng học lớp 1D

Đ/c: Nguyễn Thị Hà

27/7

Sáng

Từ 7h30’-11h30’

TN&XH

Trực tuyến

Phòng học lớp 1C

Đ/c Ánh, đ/c T. Hương, đ/c Thu Nghiêm, đ/c Nhung, đ/c Huế, đ/c Yến, đ/c Mến

Từ 7h30’-11h30’

Âm nhạc

Trực tuyến

Phòng học lớp 1D

Nguyễn Hoài Nam

Chiều

Từ 14h30’-17h30’

Mỹ thuật

Trực tuyến

Phòng học lớp 1C

Đ/c Công, đ/c Sơn

28/7

Sáng

Từ 7h30’-11h30’

HĐTN

Trực tuyến

Phòng học lớp 1C

Đ/c Ánh, đ/c T. Hương, đ/c Thu Nghiêm, đ/c Nhung, đ/c Huế, đ/c Yến, đ/c Mến

29

Sáng

Từ 7h30’-11h30’

Tin học

Trực tuyến

Phòng học lớp 1C

Đ/c Phương

Chiều

Từ 14h30’-17h30’

 

Lưu ý:

1- Chiều 24/7/2022 đ/c Phương đến điểm trường Phương Điền để test Zoom vào lúc 17:00- 17:30. Những buổi có bồi dưỡng môn Tin học thì đ/c Phương có thể hướng dẫn GV để vào tập huấn, còn những buổi không trùng thì đ/c trực tiếp hỗ trợ về CNTT cho Gv tập huấn.

3. Lưu ý: Khi gặp các lỗi về hình ảnh, âm thanh,..., cần kiểm tra lại kết nối internet, setting volume hoặc có thể comments vào phần chatbox của phần mềm hoặc liên hệ bộ phận kĩ thuật (Ban tổ chức sẽ cung cấp số điện thoại cán bộ kĩ thuật theo  từng buổi tập huấn) để được hỗ trợ.

THỜI KHÓA BIỂU BỒI DƯỠNG GV SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA CÁNH DIỀU CÁC LỚP 3


Khi cần về sử dụng phòng zoom xin liên hệ :
- Lê Thị Lan Phương, CB VEPIC: 0961 498 790
- Lưu ý: Các môn cùng phòng sẽ cùng Link Zoom

 

Tỉnh

Ngày

Buổi

Môn

Phòng

Link Zoom

Thời gian test Zoom

Hà Tĩnh

26.7

Sáng
7:30-11:30

TiH 3

P10

https://us02web.zoom.us/j/87401693169?pwd=ZndkNGliK25IZ24zRkcxNEpCbld4dz09

Meeting ID: 874 0169 3169
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

Hà Tĩnh

26.7

Chiều
14:00-17:30

CN 3

P11

https://zoom.us/j/96602081123?pwd=Rmw3VldMQnNPN1orbTB5RE0wNzJlZz09

Meeting ID: 966 0208 1123
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

Hà Tĩnh, TP HCM

26.7

Chiều
14:00-17:30

GDTC 3

P12

https://zoom.us/j/95854796000?pwd=aXMweGM4YVFwaE85aUlTaTFlUEM3dz09

Meeting ID: 958 5479 6000
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

Hà Tĩnh

27.7

Sáng
7:30-11:30

TNXH 3

P11

https://zoom.us/j/96602081123?pwd=Rmw3VldMQnNPN1orbTB5RE0wNzJlZz09

Meeting ID: 966 0208 1123
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

Hà Tĩnh

27.7

Sáng
7:30-11:30

ÂN 3

P12

https://zoom.us/j/95854796000?pwd=aXMweGM4YVFwaE85aUlTaTFlUEM3dz09

Meeting ID: 958 5479 6000
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

Hà Tĩnh

27.7

Chiều
14:00-17:30

ĐĐ 3

P10

https://us02web.zoom.us/j/87401693169?pwd=ZndkNGliK25IZ24zRkcxNEpCbld4dz09

Meeting ID: 874 0169 3169
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

Hà Tĩnh

27.7

Chiều
14:00-17:30

MT 3

P11

https://zoom.us/j/96602081123?pwd=Rmw3VldMQnNPN1orbTB5RE0wNzJlZz09

Meeting ID: 966 0208 1123
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

Hà Tĩnh

28.7

Sáng
7:30-11:30

HĐTN 3

P1

https://us02web.zoom.us/j/83265583640?pwd=dGVkM0s2dVVwQ0dEZlpDeUlleG5Mdz09

Meeting ID: 832 6558 3640
Passcode: 123456

17:00- 17:30 ngày 24/7/2022

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Điền Mỹ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết