• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ - HUYỆN HƯƠNG KHÊ- TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ chuyên môn năm học 2021 – 2022

 

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

TRƯỜNG TH ĐIỀN MỸ

        Số: 59/QĐ- THĐM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Điền Mỹ, ngày 20 tháng 12  năm 2021

 

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ chuyên môn năm học 2021 – 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỀN MỸ      

- Căn cứ Thông tư 28/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về Ban hành Điều lệ

trường tiểu học;

- Căn cứ vào cơ cấu, tổ chức, bộ máy và số lượng, năng lực của cán bộ giáo viên, nhân viên của trường.

          Xét đề nghị của P Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay thành lập 2 tổ chuyên môn và 1 tổ ghép trong năm học 2021 – 2022(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của các tổ được thực hiện theo điều lệ trường Tiểu học.

Điều 3.  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông bà thuộc các tổ chuyên môn và Ban giám hiệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                     

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                  Phan Thị Anh

         

                                               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                             DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN  NĂM HỌC 2021 – 2022

                                      (Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-THĐM )

1.Tổ chuyên môn 1,2,3.

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Hoàng Thị Hồng

04/9/1981

Đại học

Giáo viên

 

2

Nguyễn Thị Hồng Thanh

10/10/1974

Đại học

Tổ phó

 

3

Ngô Thị Lý

08/9/1877

Đại học

Giáo viên

 

4

Phan Thị Nghiêm

04/10/1978

Cao đẳng

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị Hoài Nam

01/9/1975

Đại học

Giáo viên

 

6

Lê Thị Nhung

30/3/1971

Đại học

Giáo viên

 

7

Bùi Thị Lê

26/8/1974

Đại học

Giáo viên

 

8

Đinh Thị Hương

17/5/1978

Đại học

Tổ phó

 

9

Ngô Thị Hải Yến

01/6/1976

Đại học

Giáo viên

 

10

Trần Thị Kim Ánh

01/10/1972

Đại học

Tổ trưởng

 

11

Trần Thị Hương

12/9/1978

Đại học

Giáo viên

 

12

Phan Thị Thu Nghiêm

30/8/1974

Đại học

Giáo viên

 

13

Trần Thị Huế

10/5/1990

Đại học

Giáo viên

 

14

Phan Thị Anh

20/10/1966

Cao đẳng

 Hiệu trưởng

 

2.Tổ chuyên môn 4,5.

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Trường Giang

01/9/1978

Đại học

Tổ trưởng

 

2

Lưu Thị Kim Dung

24/4/1979

Đại học

Tổ phó

 

3

Lê Sơn Hà

12/4/1974

Đại học

Giáo viên

 

4

Phạm Hoài Thanh

02/4/1973

Cao đẳng

Giáo viên

 

5

Nguyễn Đình Liệu

07/8/1974

Đại học

Giáo viên

 

6

Kiều Đình Nguyên

10/12/1978

Đại học

Giáo viên

 

7

Nguyễn Thị Mến

15/1/1999

Đại học

Giáo viên

 

8

Lê Hữu Thiên

04/1/1964

Đại học

P Hiệu trưởng

 

3.Tổ Hành chính tổng hợp

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Đăng Giáp

22/8/1976

Trung cấp

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Hoài Nam

10/9/1986

Đại học

GV Âm nhạc

 

3

Võ Văn Công

06/3/1973

Cao đẳng

GV Mỹ thuật

 

4

Lê Trọng Sơn

10/11/1970

Đại học

TPT Đội

 

5

Hồ Thị Thủy

19/2/1995

Đại học

Tổ phó

 

6

Nguyễn Thị Bích Ngọc

02/9/1993

Thạc sỹ

GV Tiếng Anh

 

7

Ngô Thị Phương

20/2/1989

Thạc sỹ

Giáo viên

 

8

Nguyễn Thị Hà

04/2/1991

Cử nhân

Giáo viên

 

9

Nguyễn Thị Vân Anh

22/12/1980

TCVT

Văn thư-TBTV

 

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                         Phan Thị Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết