Hòa chung trong không khí của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. ...