Chiều hôm nay (16h'17/04), sau hơn 10 tháng thi công (3/6/2017-17/04/2018), với điều kiện thi công khó khăn khắc nghiệt của thời tiết nhưng bằng sự quyết tâm của các cấp ban ...